Pedagogická činnosť

Milí študenti, pre komunikáciu s fakultou (študijným oddelením, učiteľmi, dekanátom, atď) od akademického roku 2015/2016 prosím používajte zásadne univerzitnú e-mailovú schránku Office365. Podobne sa táto schránka bude využívať ako výlučný kontakt učiteľov s Vami pomocou funkcie Správy v AIS2. Na tento univerzitny e-mail Vam budú posielane aj všetky štúdijné materiály.