Učebné texty

Na tomto mieste nájdete učebné texty, ktorých autormi sú učitelia Katedry fyzikálnej chémie liečiv FaF UK. Učebné texty sú zverejnené so súhlasom autora (autorov), ktorý zodpovedá za ich obsahovú i jazykovú stránku. Distribúcia alebo publikácia učebných textov v akejkoľvek podobe je bez písomného súhlasu autora zakázaná. Tieto texty možno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť len pre osobné, nekomerčné používanie v rámci prípravy študenta na výučbu alebo skúšku.

Učebné texty sú vo formáte pdf-súborov, ktoré je možné prezerať pomocou voľne šíriteľného softvéru.

 

 

 

Autor:Uhríková, D. a kol.
Názov:Biofyzika - Vybrané kapitoly                                                                             
Vydavateľ:UK Bratislava
Vydanie:1. (2015)        

 

 

Autor:Frecer, V.
Názov:Matematika pre farmaceutov                                                                           
Vydavateľ:UK Bratislava
Vydanie:1. (2014)         

 

 

Autor:Kopecký, F.
Názov:Fyzikálna chémia pre farmaceutov I. (Štruktúra a vlastnosti atómov a molekúl)
Vydavateľ:UK Bratislava
Vydanie:3. nezmenené (2000)

 

 

Autor:Kopecký, F. a kol.
Názov:Praktické cvičenia z fyzikálnej chémie pre študentov farmácie                           
Vydavateľ:UK Bratislava
Vydanie:1. (1984)

 

 

Autor:Kopecký, F., Kaclík, P., Fazekaš, T.
Názov:Laboratory manual for Physical Chemistry                                                        
Vydavateľ:-
Vydanie:1. (1996)

 

 

Autor:Kopecký, F. a kol.
Názov:Praktické cvičenia z fyziky pre poslucháčov farmácie                                          
Vydavateľ:UK Bratislava
Vydanie:2. (1986)

 

 

Autor:Kopecký, F.
Názov:Prehľad fyziky pre farmaceutov I. (mechanika, hydromechanika a náuka o teple)
Vydavateľ:UK Bratislava
Vydanie:4. (1999)

 

 

Autor:Sarka, K., Kopecký, F.
Názov:Prehľad fyziky pre farmaceutov (elektrina, magnetizmus a žiarenie)                    
Vydavateľ:UK Bratislava
Vydanie:1. (1988)

 

 

Autor:Fazekaš, T.
Názov:Vybrané kapitoly z matematiky - štatistika                                                               
I. prednáška
II. prednáška
III. prednáška
IV. prednáška

 

 

Autor:Fazekaš, T.
Názov:Aplikovaná štatistka pre farmaceutov                                                                       

Neparametrické metódy
Autor:Oremusová, J., Greksáková, O.
Názov:

Fyzikálna chémia, Laboratórne cvičenia pre farmaceutov               

Vydavateľ:UK Bratislava
Vydanie:1. (2010)

 

 

Autor:Gallová, J.
Názov:Vybrané kapitoly z Farmaceutickej fyziky 1                                                                      
Podrobný sylabus
Hustota a jeho meranie pyknometrom
Index lomu a jeho meranie
Povrchové napätie a jeho meranie
Viskozita kvapalín a jej meranie