Učebné texty

Na tomto mieste nájdete učebné texty, ktorých autormi sú učitelia Katedry fyzikálnej chémie liečiv FaF UK. Učebné texty sú zverejnené so súhlasom autora (autorov), ktorý zodpovedá za ich obsahovú i jazykovú stránku. Distribúcia alebo publikácia učebných textov v akejkoľvek podobe je bez písomného súhlasu autora zakázaná. Tieto texty možno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť len pre osobné, nekomerčné používanie v rámci prípravy študenta na výučbu alebo skúšku.

Učebné texty sú vo formáte pdf-súborov, ktoré je možné prezerať pomocou voľne šíriteľného softvéru.

 

AutorNázovVydavateľVydanie
Uhríková, D. a kol.Biofyzika - Vybrané kapitolyUK Bratislava1. (2015)  
Frecer, V.Matematika pre farmaceutovUK Bratislava1. (2014)
Kopecký, F.Fyzikálna chémia pre farmaceutov I. (Štruktúra a vlastnosti atómov a molekúl)UK Bratislava3. nezmenené (2000)
Kopecký, F. a kol.Praktické cvičenia z fyziky pre poslucháčov farmácieUK Bratislava1. (1986)
Kopecký, F. a kol.Praktické cvičenia z fyzikálnej chémie pre študentov farmácie UK Bratislava1. (1984)
Kopecký, F., Kaclík, P., Fazekaš, T.Laboratory manual for Physical Chemistry  -1. (1996)
Kopecký, F.Prehľad fyziky pre farmaceutov I. (mechanika, hydromechanika a náuka o teple)UK Bratislava4. (1999)
Sarka, K., Kopecký, F.Prehľad fyziky pre farmaceutov (elektrina, magnetizmus a žiarenie)   UK Bratislava1. (1988)

Oremusová, J., Greksáková, O.

Fyzikálna chémia, Laboratórne cvičenia pre farmaceutov      UK Bratislava1. (2010)
Gallová, J.

Vybrané kapitoly z Farmaceutickej fyziky     

Podrobný sylabus

Hustota a jeho meranie pyknometrom

Index lomu a jeho meranie

Povrchové napätie a jeho meranie

Viskozita kvapalín a jej meranie