NATÁLIA STOLLÁROVÁ S NAJLEPŠÍM POSTEROM NA KONFERENCII ESCP 2023

Doktorandka v študijnom programe klinická farmácia PharmDr. Natália Stollárová získala cenu za najlepší poster na konferencii European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) v škótskom Aberdeene.


03. 11. 2023 09.50 hod.

Pod školiteľským vedením PharmDr. Gabriela Dóku, PhD. z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK uspela s prácou „Pharmacogenetic testing of frequent polymorphisms of cytochrome P450 in patients with pulmonary arterial hypertension.