Odovzdanie ďakovných listov Fondu Dr. Wörwaga

Dňa 24. 06. 2024 sa na pôde fakulty konalo slávnostné dovzdávanie ďakovných listov Fondu Dr. Wörwaga pedagogickým a vedeckým pracovníkom, ktorí boli školiteľmi študentských vedeckých projektov v rámci Študentskej vedeckej činnosti.


01. 07. 2024 08.32 hod.

Ďakovné listy oceneným odovzdal dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH a MVDr. Lucia Frzonová, MBA, generálna manažérka spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko s.r.o.

Ocenenými školiteľmi boli:

PharmDr. Katarína Maráková, PhD.;
PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.;
PharmDr. Gabriel Dóka, PhD.;
PharmDr. Csaba Horváth, PhD.;
doc. Mgr. Diana Vavrincová,PhD.;
Mgr. Mária Klacsová, PhD.;
PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.;
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.;
Mgr. Peter Novák; Mgr. Róbert Šandrik, PhD.;
PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.;
doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.