Slovenský deň obezity 2022 na FaF UK

V rámci tohto ročníka sa do Slovenského dňa obezity už druhým rokom zapája aj Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenský spolok študentov farmácie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.


26. 02. 2022 09.18 hod.

 

„V boji s obezitou zaváži každý“

Slovenský deň obezity 2022 na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave

 

Na dátum 4. marec každoročne pripadá Svetový deň obezity. Slovenská obezitologická asociácia (SOA) pri tejto príležitosti pripravuje už 7. ročník Slovenského dňa obezity, v rámci ktorého realizuje rôzne aktivity pre odbornú aj laickú verejnosť s cieľom upozorniť na rastúcu epidémiu obezity a nutnosť jej riešenia.

V rámci tohto ročníka sa do Slovenského dňa obezity už druhým rokom zapája aj Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenský spolok študentov farmácie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. V spolupráci so SOA pripravili home health campaign s názvom „Pohybom proti obezite“. Zapojiť sa do nej môžu študenti, zamestnanci FaF a UK v Bratislave, ako aj iná verejnosť v duchu výzvy Svetového dňa obezity 2022 „V boji s obezitou zaváži každý“.

Kampaň bude prebiehať počas prvého marcového týždňa (1. – 6. 3. 2022) a otvorí ju doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH (prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti).

Súčasťou kampane je aj odborná prednáška PhDr. Ivy Málkovej, zakladateľky spoločnosti STOB (Stop Obezite), Česká republika na tému „Psychológie hubnutí: Je důležité nejen co jíme, ale také proč a jak jíme“ ktorá sa uskutoční 1. marca 2022 o 17:00 hod. v prostredí MS Teams.  

V prednáške zakladateľka spoločnosti STOB, PhDr. Iva Málková, rozoberie základy kognitivno-behaviorálnej terapie obezity. Pri redukcii telesnej hmotnosti a udržiavaní zdravej telesnej hmotnosti je dôležitá nielen samotná úprava stravovania, ale treba pracovať aj s myslením, emóciami a ďalšími faktormi, ktoré vedú k nesprávnemu stravovaniu a ku „kilám navyše“. Ľudia často vedia, čo majú jesť, ale tieto vedomosti nedokážu preniesť do každodenného praktického  života. Súčasťou prednášky bude aj nácvik všímavého jedenia (minfdul eating), preto si k počítaču pripravte aj malý kúsok toho, čo zvyčajne jete viac, než by ste chceli (napr. obľúbená sladkosť).

Chýbať nebude ani výzva „Rozhýb seba, rozhýb svojich blízkych“, pripravená v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu FaF UK, v rámci ktorej sa zameriame na zvýšenie pohybovej činnosti u samotných študentov, ale aj zamestnancov, ktorých vyzveme, aby rozhýbali nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Záujemcom dávame do pozornosti aj prednášku Mgr. Jozefa Ukropca, DrSc z Biomedicínskeho centra SAV a vedeckého sekretára SOA s názvomCvičenie v prevencii a liečbe chronických ochorení spojených s obezitou: Kľúčom je komunikácia“, ktorá sa uskutoční v rámci Kariérnych dní farmaceutov dňa 8. marca 2022 a uzavrie tak SDO na FaF UK.