Upozornenie o podvodnej reklame o FaF UK

Zaznamenali sme podvodný článok, ktorý ponúka jedinečný spôsob zlepšenia ostrosti zraku.


12. 01. 2024 09.23 hod.

Prípravok má byť vynálezom nadaného študenta. Článok zneužíva meno Univerzity Komenského v Bratislave, odvoláva sa na autoritu Farmaceutickej fakulty UK, dokonca obsahuje kompletne vymyslený rozhovor s prodekanom fakulty.

Tvrdenia v článku nie sú pravdivé, ide o podvod! 

Upozorňujeme, že reklamy na akékoľvek zázračné prípravky sú vždy podozrivé.

V prípade pochybností Vás prosíme, konzultujte ich so svojím lekárom alebo lekárnikom.