ATIP – 3. ročník projektu

Edukačný projekt ATIP – Advances Tranining in Pharmacy Care – registrácia pre študentov 4. ročníka sa spustí po 13. 11. 2017


09. 11. 2017 10.00 hod.
Od: PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou  Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom v 4. roku v študijnom päťročnom magisterskom programe farmácia edukačný projekt ATIP – Advances Tranining in Pharmacy Care, ktorý organizačne zaisťuje Katedra organizácie a riadenia farmácie. Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku.

Témou 3. ročníka projektu ATIP bude „Magnézium v praxi lekárnika“

Študenti, ktorí majú záujem sa do projektu zapojiť, sa musia zaregistrovať on-line na www.sssf.sk/atip. Registrácia študentov sa spustí od zverejnenia projektu (po 13. 11. 2017) a potrvá do 20. 12. 2017 (20:00 hod.). Počet účastníkov je limitovaný (maximálne 70 študentov), pre zaradenie študenta do projektu je dôležitý dátum a čas registrácie.

Podrobné informácie sú dostupné na www.sssf.sk/atip alebo na web stránke Farmaceutickej fakulty v sekcii Štúdium –Vzdelávacie projekty -  ATIP.

Kontaktná osoba: PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. – minarikovafpharm.uniba.sk