ATIP – 4. ročník projektu

Edukačný projekt ATIP – Advances Tranining in Pharmacy Care – 2-dňový tréningový seminár 11.–12.4.2019


Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou  Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom v magisterskom programe farmácia už 4. ročník unikátneho vzdelávacieho projektu ATIP – Advances Tranining in Pharmacy Care, ktorý organizačne zabezpečuje Katedra organizácie a riadenia farmácie. Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku.

Téma 4. ročníka: Lekárnik a diabetický pacient

V dňoch 11. a 12. apríla 2019 sa v priestoroch FaF UK uskutoční 2-dňový tréningový seminár pre študentov, prihlásených do projektu.

• 11. 4. 2019 (štvrtok), 13.00 – 16.30, v Aule FaF UK, Odbojárov 10.
Seminár spojený s moderovanou diskusiou za účasti odborníkov z oblasti diabetológie, neurológie a lekárenstva zameraný na komplikácie ochorenia diabetes mellitus (diabetická polyneuropatia) a prístup lekárnika.

• 12. 4. 2019 (piatok), 7.45 – 15.00, v učebniach FaF UK, Kalinčiakova 8.
Workshopy „Dispenzačný trenažér“, „Diagnostika diabetickej polyneuropatie: praktické ukážky“, „Princípy stravovania diabetika – sacharidové jednotky“, „Komunikačné a prezentačné zručnosti“.

Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke projektu http://atip.uniba.sk/.

Koordinátor projektu ATIP: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc – minarikovafpharm.uniba.sk