14. 2. 2018 – deň otvorených dverí na FaF UK

14. februára 2018 (streda), 13.00 - 15.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3


15. 01. 2018 20.00 hod.
Od: Študijné oddelenie

Farmaceutická fakulta UK organizuje pravidelný Deň otvorených dverí v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF).

Tento rok sa bude konať 14. februára 2018 a začne sa o 13:00 v Aule Farmaceutickej fakulty. Aula sa nachádza priamo oproti vchodu do budovy FaF UK na Ulici odbojárov 10. Pre záujemcov je pripravená prezentácia školy a študijných programov, prezentácia aktivít študentského spolku, prehliadka vybraných priestorov a laboratórií, ako aj diskusia o štúdiu na FaF UK a o prijímacom konaní so zástupcom vedenia fakulty a pracovníkmi študijného oddelenia.

Už teraz môžete diskutovať navzájom a so staršími študentmi zo SSŠF na facebookovej skupine pre záujemcov o štúdium a prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019. Ponúkame vám aj virtuálnu prehliadku vybraných priestorov v budovách fakulty (aula, prednáškové sály, učebne a laboratóriá).

Informácie sú k dispozícii aj na webe FaF UK v časti prijímacie konanie, nájdete tam aj časť "Najčastejšie otázky uchádzačov" alebo na facebooku: Farmaceutická fakulta.

Prečítajte si aj časopis Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK (mimoriadne číslo, PDF).

Počet miest je obmedzený s ohľadom na limitovanú kapacitu laboratórií počas exkurzie. Prihlasovanie sa ukončilo. 

Prosím, prihláste svoju účasť na podujatí pomocou prihlasovacieho formulára.