16. zasadnutie Akademického senátu FaF UK


30. 03. 2021 20.34 hod.
Od: Akademický senát FaF UK

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 7. apríla 2021  (streda) o 10.00.

Zasadnutie prebehne formou online v aplikácii MS Teams.

 

PROGRAM ZASADNUTIA:

 

  1. Informácia o uznesení č. 16-1/2021, schválenom v hlasovaní per rollam
  2. Stanovisko pedagogickej komisie k problému rozvrhových kolízií
  3. Schválenie členov vedeckej rady FaF UK
  4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do ŠČ AS UK
  5. Rôzne

 


Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.