21. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

21. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 12. októbra 2021 (utorok) o 09.30. Zasadnutie prebehne v „online“ forme v aplikácii MS-Teams.


07. 10. 2021 08.49 hod.
Od: AS FaF UK

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.