23. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

23. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 16. novembra 2021 (utorok) o 11.00. Zasadnutie prebehne v "online" forme v aplikácii MS Teams.


10. 11. 2021 09.47 hod.
Od: AS FaF UK

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.