4. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

4. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 4. apríla 2023 o 14:00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č.36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


24. 03. 2023 11.14 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

 

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Doplnenie nového člena senátu do komisií AS FaF UK
  4. Schválenie návrhu Štatútu FaF UK
  5. Rôzne