6. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

6. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 14:00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č.36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


24. 04. 2023 12.34 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

 

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Voľba zástupcu FaF UK v RVŠ
  4. Vyhlásenie riadnych volieb do ZČ AS FaF UK
  5. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠČ AS FaF UK
  6. Rôzne
  7. Ukončenie zasadnutia