ATIP – Advanced Training in Pharmacy Care

2-dňový tréningový seminár 21. – 22.4.2022 na Farmaceutickej Fakulte UK.


25. 03. 2022 19.58 hod.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou  Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. .a Slovenským spolkom študentov farmácie realizujú už 7. ročník vzdelávacieho projektu ATIP.

Pripravovaný 2-dňový prezenčný tréningový seminár sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022 v priestoroch FaF pre študentov prihlásených do projektu.

Témou 7. ročníka projektu ATIP je „Bolesť chrbta a vysokodávkované vitamíny skupiny B v liečbe“

  • 21.4.2022 (štvrtok) o 13.00 – 17.00 hod. v Aule FaF UK, Odbojárov 10. Seminár spojený s moderovanou diskusiou.
  • 22.4.2022 (piatok) o 7.45 – 15.00 hod. v učebniach FaF UK, Kalinčiakova 8. Workshopy „Dispenzačný trenažér“, „Škola ruky“, „Prezentačné a prezentačné zručnosti“

Podrobnejšie informácie o kompletný program tu.

Prezenčná forma bude rešpektovať všetky aktuálne protiepidemiologické opatrenia. V prípade, že by účastník projektu bol v danom termíne v karanténe / izolácii, bude zaistená možnosť on-line účasti.

 

Koordinátor projektu ATIP:

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc,  minarikovafpharm.uniba.sk.