ATIP – ADVANCED TRAINING IN PHARMACY CARE

2-DŇOVÝ TRÉNINGOVÝ SEMINÁR 20. – 21.4.2023 NA FARMACEUTICKEJ FAKULTE UK


22. 03. 2023 12.11 hod.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. a Slovenským spolkom študentov farmácie realizujú už 8. ročník vzdelávacieho projektu ATIP.

Pripravovaný 2-dňový prezenčný tréningový seminár sa uskutoční 20. a 21. apríla 2023 v priestoroch FaF pre študentov prihlásených do projektu.

Témou 8. ročníka projektu ATIP je „Bolesť chrbta a jej riešenie v lekárni“.

  • 20.4.2023 (štvrtok) o 12.30 – 16.30 hod. v MMM FaF UK, Odbojárov 10. Seminár spojený s moderovanou diskusiou.
  • 21.4.2022 (piatok) o 8.45 – 15.30 hod. v učebniach FaF UK, Kalinčiakova 8. Workshopy „Dispenzačný trenažér“, „Škola ruky“, „Komunikačné a prezentačné zručnosti“.

Podrobnejšie informácie o kompletný program tu.

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc, minarikovafpharm.uniba.sk.

Koordinátor projektu ATIP Ďalšie informácie na www.atip.uniba.sk