ATIP (Advanced Tranining in Pharmacy Care)

6. ročník projektu – webinár 21.9.2021


25. 08. 2021 07.00 hod.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou WÖRWAG Pharma Slovensko s. r. o. a Slovenským spolkom študentov farmácie realizujú 6. ročník vzdelávacieho projektu ATIP (www.atip.uniba.sk). Online seminár pre študentov, prihlásených do projektu sa bude konať dňa 21. septembra 2021 v čase 16.00 – 18.30 hod.

Téma 6. ročníka projektu ATIP je „Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment v lekárni“.

Kompletný program tu.

Koordinátor projektu ATIP

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc, minarikovafpharm.uniba.sk.