Dizertačná skúška PharmDr. Evy Veľasovej

08. 04. 2021, 16:00, online


05. 04. 2021 15.30 hod.

 

Téma práce:

Interakcia rastových faktorov a periférneho sérotonínergického systému pri experimentálnej pľúcnej hypertenzii a pravokomorovom zlyhávaní.

 


Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.