Doplňovacie voľby do študentskej časti AS FAF UK

Zoznam kandidátov do doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK na funkčné obdobie 2022 - 2026: Mgr. Martin Bajcura (3. ročník PhD. štúdia), Ing. PharmDr. Lukáš Kerti (1. ročník PhD. štúdia), Lucia Malysová (1. ročník Mgr. štúdia). Doplňovacie voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 22. novembra 2022 v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) v čase od 9:00 do 13:00 hod.


09. 11. 2022 18.54 hod.
Od: RNDr. František Bilka, PhD.
  • všetky podrobnosti o doplňovacích voľbách (aj so vzorom návrhu na kandidáta) nájdete v priloženom volebnom poriadku (pdf).