"Sviatočné trávenie – výživa počas sviatkov" – Informačný seminár Fakultnej lekárne pre verejnosť

Fakultná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) ponúka verejnosti možnosť dozvedieť sa užitočné informácie o liekoch na špeciálnych seminároch, ktoré sa budú konať v priestoroch Auly FaF UK. Zámerom je zvyšovať povedomie širokej verejnosti o liekoch a ich správnom užívaní.   Nasledujúci seminár sa uskutoční v stredu 12. decembra 2018. Aby naša výživa počas sviatkov nebola katastrofou... Ako pomôcť, ak už problém s trávením nastal? Bylinky, koreniny, liečivé rastliny – čo pomáha a čomu môžeme veriť? ... A ako sa v tom všetkom vyznať?


25. 11. 2018 00.00 hod.
Od: Fakultná lekáreň FaF UK

S otázkami o užívaní, účinnosti či bezpečnosti liekov sa počas svojho života stretne každý. Bohužiaľ, často dochádza k stavu, kedy pacient nedisponuje všetkými potrebnými informáciami, ktoré by mal o svojom lieku a jeho užívaní vedieť. Tento nedostatok informácií môže v klinickej praxi spôsobovať problémy, keďže úspešnosť liečby vo veľkej miere závisí od správneho užívania liekov. Pacienti sa obracajú na laické, naivné a často aj škodlivé webové portály, resp. sa informovanosť šíri neodborným ústnym podaním. Riešením tohto problému je zabezpečenie správnych, odborných a zrozumiteľných informácií pre pacienta zo strany odbornej autority, čiže lekára alebo lekárnika.

Možnosť dozvedieť sa niečo nové o liekoch a farmácii ponúka verejnosti Fakultná lekáreň FaF UK. Jej zamestnanci pripravili sériu seminárov s názvom Farmácia pre všetkých, ktoré sa budú konať v priestoroch fakulty. „Farmaceutická fakulta UK by chcela pacientom, ktorí užívajú lieky, poskytnúť okrem výdaja lieku a základných informácií o užívaní niečo navyše. Preto sme sa rozhodli organizovať edukačné semináre pre širokú verejnosť,“ hovorí PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., z fakultnej lekárne.

Semináre vedú zamestnanci fakultnej lekárne, pedagógovia FaF UK, ako aj pozvaní odborníci z praxe. Jednotlivé semináre sa venujú rôznym témam z oblasti farmácie a farmakoterapie. Na prvých seminároch boli vysvetlené základné pojmy týkajúce sa liekov, ale aj to, ako vzniká cena lieku, prečo lieky stoja toľko, koľko stoja a prečo je dôležité ich užívanie presne podľa pokynov lekára alebo lekárnika. Ďalšie semináre sa zamerajú na špecifické skupiny pacientov, akými sú starší ľudia, deti, tehotné a dojčiace ženy, resp. na pacientov s konkrétnym ochorením, napr. astma, cukrovka alebo vysoký krvný tlak. Záujemcovia sa môžu zúčastniť na všetkých seminároch podľa ich záujmu. Účasť na seminároch je bezplatná.

„Prostredníctvom týchto seminárov by sme radi ďalej šírili myšlienku, že farmaceut je erudovaným odborníkom v oblasti liekov, ktorý je pacientovi schopný poradiť pri farmakoterapii, či už ide o lieky na recept, alebo o samoliečbu,“ hovorí dekan fakulty prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. Poskytovať takéto informačné služby pre laickú verejnosť je novým prístupom zo strany univerzity. „Naším poslaním je v prvom rade vychovávať nové generácie pre farmaceutické odvetvie. Zároveň sme presvedčení, že je našou povinnosťou zvyšovať celospoločenské povedomie o liekoch, farmácii, prevencii a poskytovaním neskreslených informácií celkovo pozitívne vplývať na zlepšovanie verejného zdravia.“

Nasledujúci seminár sa uskutoční v stredu 12. decembra 2018. Podrobnejšie informácie o téme, čase a mieste konania, ako aj o možnosti prihlásenia sa na seminár, sa nachádzajú na webovej stránke FaF UK: http://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/fakultna-lekaren/aktuality/.

 

 


Súbory:
GIT.jpg129 K