Gaming and simulation in pharmacy education illustrated with the teaching concept of the Pharmacy Game.

Prednáška prof. T. Fens


08. 11. 2022 14.19 hod.

 

Miesto a čas konania prednášky:

Streda 9. 11. 2022 o 14:00

 v Sieni Vedeckej rady FaF UK,
Ul. odbojárov 10, Bratislava

Online
Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzke