Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii

Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii sú vzdelávacou súťažou, v ktorej študenti môžu otestovať svoje vedomosti v praxi.


05. 04. 2021 11.14 hod.

Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii – "Patient Counselling Event (PCE)" – sú súťažou Medzinárodnej federácie študentov farmácie (IPSF), ktorú na Slovensku od roku 2014 organizuje Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF).

 

Súťažiacim môže byť každý odvážny študent farmácie FaF UK, ktorý si chce otestovať svoje nadobudnuté vedomosti a vyskúšať si dispenzáciu a poradenstvo v lekárni. Celá súťaž sa odohráva v priestoroch lekárne s výnimkou pre tento ročník, ktorý sa kvôli pandemickým opatreniam uskutoční prostredníctvom MS Teams. Súťažiaci budú konfrontovaní reálnymi zdravotnými problémami pacientov vďaka hercom z VŠMU. Tí na seba zoberú rolu pacienta z kazuistík, ktoré pripravil PharmDr. Peter Stanko. Ich prístup, odbornosť a schopnosť ponúknuť pacientovi dispenzačné minimum bude hodnotená odbornou porotou v zložení: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., PhDr. Eleonóra Snopková a PharmDr. Martin Bukvay.

 

Každý súťažiaci získa certifikát, bod do CAŠ-u, skvelú skúsenosť, ktorá obohatí jeho životopis, a spätnú väzbu od porotcov, ktorá ho profesionálne posunie vpred.

Traja najlepší sa môžu tešiť aj na trofeje a vecné ceny v podobe odbornej literatúry.

 

Súťaž sa uskutoční v stredu 14. 4. 2021 o 14:00 v MS Teams.

Súťaž je prednostne určená pre študentov 3., 4. a 5. ročníka.

Počet súťažiacich je obmedzený na 7 študentov.

Viac informácií nájdete na https://fb.me/e/6kPAA6XB1