Náhradný/opravný termín štátnej skúšky


09. 04. 2021 08.18 hod.

 

 

Náhradný / Opravný termín štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia v akademickom roku 2020/2021v slovenskom aj anglickom jazyku bude prebiehať v dňoch 12.  a 13. apríla 2021 od 8:00 h plne dištančným spôsobom (v prostredí aplikácie MS Teams). 

Komisia č. 1  dňa 12. a 13. 04. 2021  

 • prof. Ing. Milan Nagy, CSc. – predseda 
 • prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. – 12.04.2021 
 • doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
 • doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. 
 • PharmDr. Marek Máťuš, PhD. – 13.04.2021 

Komisia č. 2 dňa 12. a 13. 04. 2021 

 • doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. - predsedníčka 
 • doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. 
 • PharmDr. Vladimír Garaj, PhD. 
 • Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. 

Náhradníci: 

 • doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. 
 • PharmDr. Elena Ondriašová, CSc. 
 • RNDr. Daniela Tekeľová, CSc. 

Verejný AUDIO prenos komisia č.1 dňa 12. 04. 2021: Kliknutím sa pripojíte k schôdzi (schôdza prostredníctvom MS Teams)

 

Verejný AUDIO prenos komisia č.2 dňa 12. 04. 2021: Kliknutím sa pripojíte k schôdzi (schôdza prostredníctvom MS Teams)

 

Verejný AUDIO prenos komisia č.1 dňa 13. 04. 2021: Klikutím sa pripojíte k schôdzi (schôdza prostredníctvom MS Teams)

 

Verejný AUDIO prenos komisia č.2 dňa 13. 04. 2021: Kliknutím sa pripojíte k schôdzi (schôdza prostredníctvom MS Teams)

 

Viac informácii o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.

Ďalšie informácie | Možnosti schôdze | Právne informácie