Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška Mgr. Gabriely Bilecovej

23. marca 2022, 13:00, zasadacia miestnosť Katedry chemickej teórie liečiv K216


16. 03. 2022 11.15 hod.

Názov práce:

„Syntéza, charakterizácia a antiradikálová aktivita meďnatých komplexov s ligandami odvodenými od 2-, 3- a 4-aminofenolov"

Predmety rigoróznej skúšky:

  1. Všeobecná a anorganická chémia
  2. Farmaceutická chémia