Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii


08. 11. 2021 11.28 hod.
Od: Kolektív NCP VaT

 

 

dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu

 

Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii

 

ktorá sa uskutoční dňa 10. novembra 2021 od 9.00 hod.

Konferenciu organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) v rámci Centra vedecko-technických informácií SR ako jedno z podujatí

Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021.

 

V rámci konferencie sa dozviete napríklad to, ako popularizovať vedu deťom, ako sa tvorí vedecko-popularizačná grafika, popularizačný dokument či článok, akú úlohu zohráva v popularizácii Instagram a podcast, alebo či dokážeme popularizovať vedu a techniku aj prostredníctvom fotografie. Cieľom konferencie je vytvorenie platformy pre diskusiu zameranú na možnosti popularizácie vedy a techniky v súčasnosti či aktuálne trendy šírenia informácií o vede a technike širokej verejnosti s dôrazom na mladých ľudí a deti.

 

Viac informácií o konferencii a aktuálny program nájdete na webovej stránke konferencie alebo prostredníctvom vytvorenej udalosti na Facebooku.

 

Konferenciu budete môcť sledovať dňa 10. novembra 2021 od 9.00 hod. prostredníctvom livestreamu.

Tešíme sa na Vašu účasť.