REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO

Oznamujeme študentom, že rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. udeľuje ako podporu účasti na prezidentských voľbách všetkým študentom UK rektorské voľno na piatok 22. marca 2024. Rektor UK udeľuje v súvislosti s veľkonočnými sviatkami všetkým študentom UK rektorské voľno na štvrtok 28. marca 2024. Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH udeľuje dekanské voľno študentom FaF UK na utorok 2. apríla 2024.


08. 03. 2024 09.02 hod.