Slovenský deň obezity 2021 na FaF UK

4. marec – Svetový deň obezity. V rámci tohto ročníka sa do Slovenského dňa obezity zapája aj Slovenský spolok študentov farmácie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave...


23. 02. 2021 08.00 hod.
Od: doc. Daniela Mináriková & SSŠF

Slovenský deň obezity 2021
na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave

Na dátum 4. marec každoročne pripadá Svetový deň obezity. Slovenská obezitologická asociácia (SOA) pri tejto príležitosti pripravuje už 6. ročník Slovenského dňa obezity, v rámci ktorého realizuje rôzne aktivity pre odbornú aj laickú verejnosť s cieľom upozorniť na rastúcu epidémiu obezity a nutnosť jej riešenia.

V rámci tohto ročníka sa do Slovenského dňa obezity zapája aj Slovenský spolok študentov farmácie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktorý v spolupráci so SOA pripravil home health campaign s názvom Pohybom proti obezite“. Kampaň bude prebiehať počas prvého marcového týždňa (1. – 7. 3. 2021) a otvorí ju MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka SOA a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Súčasťou kampane bude aj odborná prednáška doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD., (Biomedicínske centrum SAV Bratislava) „Pohybom proti obezite“, ktorá sa uskutoční 1. marca 2021 o 17:00 hod. v prostredí MS Teams.

Link na prihlásenie: http://bit.ly/PrednáškaPohybomProtiObezite

Odkaz na FB udalosť: https://fb.me/e/2lZGhnuNp

Chýbať nebude ani výzva „Rozhýb seba, rozhýb svojich blízkych“, pripravená v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu FaF UK, v rámci ktorej sa zameriame na zvýšenie pohybovej činnosti u samotných študentov a prostredníctvom nich aj u ich najbližších.

Podrobné informácie o možnosti zapojenia budú zverejňované na: https://www.facebook.com/sssf.online