Ustanovujúce zasadnutie AS FaF UK

Ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 12. januára 2023 (štvrtok) o 13.00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


09. 01. 2023 11.14 hod.