15. zasadnutie Akademického senátu FaF UK


05. 03. 2021 12.00 hod.
Od: Akademický senát FaF UK

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 9. marca 2021  (utorok) o 10.00
Zasadnutie prebehne formou online v aplikácii MS Teams. 

 

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Informácia o uzneseniach, schválených per rollam
  2. Voľby prodekanov
  3. Odložené voľby do ŠČ AS FaF UK a do ZČ AS FaF UK 
  4. Rôzne

 


Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.