Zasadnutie AS FaF UK

27. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 15. marca 2022 (utorok) o 14.30. Zasadnutie prebehne v „online“ forme v aplikácii MS-Teams.


09. 03. 2022 15.56 hod.

 

Program zasadnutia:

  1. Dokumenty, súvisiace s tvorbou základu Vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na FaF UK
  2. Štatút FaF UK
  3. Dodatok k študijnému programu
  4. Kritériá FaF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických titulov "docent" a "profesor"
  5. Rôzne.

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa pomocou počítačovej alebo mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi