Zasadnutie AS FaF UK

26. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 22. februára 2022 (utorok) o 14.00. Zasadnutie prebehne v „online“ forme v aplikácii MS-Teams.


17. 02. 2022 13.04 hod.

 

Program zasadnutia: 

  1. Informácia o aktivitách AS FaF UK v období medzi zasadnutiami  akademického senátu.
  2. Schválenie podmienok na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023.
  3. Zmeny vo vedeckej rade FaF UK.
  4. Informácie o fungovaní dynamického nákupného systému
  5. Rôzne.

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa pomocou počítačovej alebo mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi