Blížiace sa konferencie

X. Zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

X. Zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 
je venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave

5. – 7. 9 . 2019
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, Bratislava

Téma podujatia:
Quo vadis scientia pharmaceutica?

Rámcový program:

štvrtok 05. 09. 2019
Otvorenie X. zjazdu SFS: Aula FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava
08.00 - 10.00 registrácia účastníkov a vystavovateľov
10.00 - 10.30 slávnostné otvorenie a udelenie ocenení
10.30 - 12.30 vyžiadané plenárne prednášky
12.30 - 14.00 p r e s t á v k a
14.00 - 17.00 odborné prednášky jednotlivých sekcií SFS

piatok 06. 09. 2019
08.00 - 12.30 odborné prednášky jednotlivých sekcií SFS
12.30 - 14.00 p r e s t á v k a
14.00 - 18.00 odborné prednášky jednotlivých sekcií SFS

sobota 07. 09. 2019
09.00 - 12.00 panelová diskusia

 

Súčasťou X. Zjazdu SFS budú aj odborné prednášky jednotlivých sekcií:

 • XLV. lekárnické dni SFS Milana Lehkého
  hlavná téma: "Možnosti ovplyvnenia neurodegeneratívnych ochorení liekmi" a
  34. sympózium o Nových liekoch
 • 8. pracovná konferencia klinickej farmácie
  pod názvom "Klinická farmácia v slovenských podmienkach"
 • 48. konferencia Syntéza a analýza liečiv
 • Sympózium dejín farmácie
 • 37. Technologické dni SFS
 • 21. pracovné dni venované problematike liečivých rastlín

Dôležité termíny

 • 31. máj 2019 – posledný termín na zaslanie prihlášky aktívnej účasti
 • 30. jún 2019 – posledný termín pre rezerváciu pasívnej účasti 

 

Pozvánka a prihláška na konferenciu (PDF)
Webstránka zjazdu, online prihláška, ...
Pozvánka a prihláška na konferenciu