Blížiace sa konferencie

XXVIII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

XXVIII. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
VI. Zoborské lekárnické dni
MED EXPO Nitra 2019

21. 9. 2019

Agrokomplex Nitra

na tému:
Klinická farmácia v nemocničnom prostredí, na špecializovaných pracoviskách a vo verejných lekárňach

Program sympózia (PDF)

Registračný formulár (DOC)

kontaktné údaje:
PharmDr. Mária Göböová, PhD.,
 vedecká sekretárka Sekcie klinickej farmácie SFS, o.z. SLS
 Tel.: +421 37 6545 370
e-mail: maria.goboovafnnitra.sk 

Program