Blížiace sa konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny

4. medzinárodná vedecká konferencia:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny
24. odborný seminár s medzinárodnou účasťou:
Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín
3. sympózium o liečivých rastlinách a prírodných liečivách

16. – 18. september 2020
Smolenický zámok, Slovenská republika

TEMATICKÉ ZAMERANIE: 

 • Ekobiológia liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR)
 • Biodiverzita, genetické zdroje LAKR, ich ochrana a zachovávanie
 • Farmakognózia a fytochémia
 • Pestovanie LAKR a ich priemyselné spracovanie
 • Kvalita a produkty z LAKR
 • Využitie LAKR v ľudovom liečiteľstve a tradičnej medicíne

 

Pozvánka na konferenciu (PDF) 
Registračný formulár a prihláška na aktívnu alebo pasívnu účasť (DOCX)

 

Korešpondencia:

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava, Slovensko
E-mail: iscmasp2020gmail.com 

 

Pozvánka na konferenciu

44. Lekárnické dni SFS Milana Lehkého

25. – 27. 06. 2020, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

venované 30. výročiu Ustanovujúceho snemu Slovenskej lekárnickej komory

Téma odborného podujatia:
Nové poznatky a trendy v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení
Prvá informácia (PDF)

Aktívna účasť:
V prípade záujmu o aktívnu účasť (prednáška, poster) pošlite do 15. apríla 2020 abstrakt:

 

Abstrakty budú spracované do zborníka, ktorý účastníci dostanú pri registrácii.

Vzor abstraktu: 

 1. Názov príspevku
 2. Autori (plné meno aj s titulmi),
  kontakty (názov a adresa pracoviska, e-mail)
 3. Súhrn príspevku, hlavné tézy
 4. Kľúčové slová
 5. Vyznačiť Prednáška alebo Poster

Prednášky – možnosti prezentačnej audiovizuálnej techniky:

 

 

 • multimediálny dataprojektor
 • PC s programom MS PowerPoint

 

Rozmery posterov: 100 x 80 cm (v x š)


Registrácia pasívnych účastníkov: 
Prihlásiť sa je možné:

 

 

 

Prvá informácia