Blížiace sa konferencie

44. Lekárnické dni SFS Milana Lehkého

25. – 27. 06. 2020, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

venované 30. výročiu Ustanovujúceho snemu Slovenskej lekárnickej komory

Téma odborného podujatia:
Nové poznatky a trendy v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení
Prvá informácia (PDF)

Aktívna účasť:
V prípade záujmu o aktívnu účasť (prednáška, poster) pošlite do 15. apríla 2020 abstrakt:

 

Abstrakty budú spracované do zborníka, ktorý účastníci dostanú pri registrácii.

Vzor abstraktu: 

  1. Názov príspevku
  2. Autori (plné meno aj s titulmi),
    kontakty (názov a adresa pracoviska, e-mail)
  3. Súhrn príspevku, hlavné tézy
  4. Kľúčové slová
  5. Vyznačiť Prednáška alebo Poster

Prednášky – možnosti prezentačnej audiovizuálnej techniky:

 

 

  • multimediálny dataprojektor
  • PC s programom MS PowerPoint

 

Rozmery posterov: 100 x 80 cm (v x š)


Registrácia pasívnych účastníkov: 
Prihlásiť sa je možné:

 

 

 

Prvá informácia