Blížiace sa konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny

4. medzinárodná vedecká konferencia:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny
24. odborný seminár s medzinárodnou účasťou:
Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín
3. sympózium o liečivých rastlinách a prírodných liečivách

16. – 18. september 2020
Smolenický zámok, Slovenská republika

TEMATICKÉ ZAMERANIE: 

 • Ekobiológia liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR)
 • Biodiverzita, genetické zdroje LAKR, ich ochrana a zachovávanie
 • Farmakognózia a fytochémia
 • Pestovanie LAKR a ich priemyselné spracovanie
 • Kvalita a produkty z LAKR
 • Využitie LAKR v ľudovom liečiteľstve a tradičnej medicíne

 

Pozvánka na konferenciu (PDF) 
Registračný formulár a prihláška na aktívnu alebo pasívnu účasť (DOCX)

 

Korešpondencia:

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava, Slovensko
E-mail: iscmasp2020gmail.com 

 

Pozvánka na konferenciu

44. Lekárnické dni SFS Milana Lehkého

25. – 27. 06. 2020, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

venované 30. výročiu Ustanovujúceho snemu Slovenskej lekárnickej komory

Téma odborného podujatia:
Nové poznatky a trendy v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení
Prvá informácia (PDF)

Aktívna účasť:
V prípade záujmu o aktívnu účasť (prednáška, poster) pošlite do 15. apríla 2020 abstrakt:

 

Abstrakty budú spracované do zborníka, ktorý účastníci dostanú pri registrácii.

Vzor abstraktu: 

 1. Názov príspevku
 2. Autori (plné meno aj s titulmi),
  kontakty (názov a adresa pracoviska, e-mail)
 3. Súhrn príspevku, hlavné tézy
 4. Kľúčové slová
 5. Vyznačiť Prednáška alebo Poster

Prednášky – možnosti prezentačnej audiovizuálnej techniky:

 

 

 • multimediálny dataprojektor
 • PC s programom MS PowerPoint

 

Rozmery posterov: 100 x 80 cm (v x š)


Registrácia pasívnych účastníkov: 
Prihlásiť sa je možné:

 

 

 

Prvá informácia

15th Bratislava Symposium on Saccharides (June 8 - 12, 2020)

June 8 - 12, 2020

INVITATION
We cordially invite you to participate in the 15th Bratislava Symposium on Saccharides (15BSS). The Symposia have been regularly organized since 1978 by the Institute of Chemistry, Center for Glycomics, Slovak Academy of Sciences. The scientific program of the 15th BSS will cover principal aspects of recent advances in the fields as Chemistry & Synthesis of Saccharides, Glycobiology & Glycomics, Glycans & Health, Glycoconjugates & Glycomaterials and Structure & Analyses. 

Important deadlines

Abstract submission: March 15, 2020
Early-bird registration: March 15, 2020Fee

Early-birdAfter March 15, 2020
StandardBasicStandardBasic
Regular participant€500€420€600€520
Student, Scientist of age over 70€400€320€500€420
Accompanying person€300€220€400€320


https://www.saccharides.sav.sk/
 

https://www.saccharides.sav.sk/registracia/index.php

 

INQUIRIES please address to:
Tel.: +421-2-54772080
E-mail: chemsympsavba.sk

Jaroslav Katrlík
Chairman 

 

 

Pozvánka
Leták 1
Leták 2