Blížiace sa konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny

Vážená pani / vážený pán,


informujeme Vás, že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19 sa členovia organizačného výboru rozhodli presunúť termín 4. medzinárodnej vedeckej konferencie
ISCMASP2020,
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny,
ktorá sa mala konať v dňoch 16. - 18. 9. 2020, na rok 2021.

O presnom dátume budete informovaní.
V prípade že ste uhradili poplatok, bude Vám vrátený.
S pozdravom.
 doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
a členovia organizačného výboru konferencie.