Blížiace sa konferencie

VII. jarná konferencia klinickej farmácie

Sekcia klinickej farmácie
Slovenská farmaceutická spoločnosť o.z.
Slovenská lekárska spoločnosť

a

Nemocnica Komárno s. r. o., AGEL SK a. s.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta 
Katedra farmakológie a toxikológie

Slovenská lekárnická komora

Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav farmácie

Slovenská lekárska komora

 

Vás pozývajú na

VII. jarnú konferenciu klinickej farmácie

na tému:

Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov
ovplyvňujúcich krvné zrážanie

 workshopy, edukačné a interaktívne prednášky

                           

Miesto a dátum konania konferencie: 25. máj 2018
Univerzita J. Selyeho, Komárno Konferenčné centrum, Hradná 2, Komárno

Prvá informácia (súbor PDF)
Program (súbor PDF)
Program

44. Lekárnické dni SFS

21. – 23. 06. 2018, Hotel Residence, DONOVALY

venované 65. výročiu založenia Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

Téma odborného podujatia:
Možnosti ovplyvnenia porúch endokrinného systému liekmi
Program (PDF)
Pozvánka a prihláška na konferenciu (PDF)

 

 

Pprogram konferencie