Blížiace sa konferencie

Conference on the 65th Anniversary of Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava - 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis, Bratislava, 5th - 8th September 2017 (CFPH 2017 Bratislava)

Dear Colleagues,


The Organizing Committee would like to invite you to take part in the Conference on the 65th Anniversary of Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava - 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis (CFPH 2017 Bratislava).

The conference will take place at Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovakia, 5th - 8th September 2017.

 

This conference is a platform for promoting cooperation between scientists sharing scientific interests in pharmaceutical sciencies. 

 

The aim of this conference is to develop a platform for scientific contacts between researchers dealing with pharmaceutical sciences from the European and other countries and to support cooperation between scientists in this field. In view of this perspective, especially young scientists are encouraged to participate. 

 

You can participate at the conference actively and passively. Contributions may be submitted also by students of doctoral study programs.

For promotion of the conference among your colleagues please use the attached flyer.
 

We hope to welcome you at the conference!Important Conference dates:

Registration payment deadline: 15th of May 2017

Abstract submission deadline:  15th of Jun 2017
 

 

For online registration and more informations please visit our official website: https://sites.google.com/site/cfph2017/

 

We look forward to meeting you.

 

 

Best regards 

Organising Committee

Jubilejné sympózium z dejín farmácie a medicíny

Sympózium sa bude konať pri príležitosti 65. výročia založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

29. 9. 2017, od 10:00
FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava
Sieň vedeckej rady (m. č. 36)

Termín pre prihlášky: 30. 4. 2017 (aktívna účasť)

Termín pre zaslanie abstraktov: 30. 6. 2017

 

Prvý cirkulár, pozvánka a požiadavky na príspevky in extenso (súbor PDF)
Pozvánka na konferenciu

36. Technologické dni

Témy: 

 

  • Nové trendy v oblasti výskumu a vývoja liekov
  • Inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok

 

 

Sympózium sa bude konať pri príležitosti 65. výročia založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

25. – 27. 10. 2017 
Štrbské pleso, Hotel Sorea Trigan

Termín pre zaslanie prihlášok a súhrnov: 5. 9. 2017

Kontakty:

 

 

Pozvánka (súbor PDF) 
Prihláška, Pokyny pre autorov príspevkov (súbor DOCX) 
Pozvánka na konferenciu