Služby telefónie a informačných technológií

Číslovací plán IP telefónie univerzity

Bezplatné smery: z telefónu fakulty voľte 9 + dvojčíslo súčasti + klapku (posledné trojčíslie)

RUK, PraF

 

11 xyz#

 

02 59244 xyz#

FiF

 

12 xyz#

 

02 59339 xyz#

FMFI

 

21 xyz#

 

02 60295 xyz#

PriF

 

22 xyz#

 

02 60296 xyz#

FTVŠ

 

23 xyz#

 

02 54411624 xyz#

VI Družba

24 xyz#

02 60299 xyz#

LF

31 xyz#

02 59357 xyz#

FaF

 

32 xyz#

 

02 50117 xyz#

FM

 

32 xyz#

 

02 50117 xyz#

FSEV

 

32 xyz#

 

02 50117 xyz#

JLF

 

41 xyz#

 

02 20669 xyz#

Platené smery

RKCMBF

13 xyz#

02 54432396xyz#

EbF

14 xyz#

02 67288 xyz#

PdF

CĎV

VM Mlyny

Znak # nakonci čísla nie je povinný - na väčšine hardvérových telefónov slúži na zrýchlenie vytáčania čísla. Spôsobí, že telefón nečaká stanovený čas na prípadné vytočenie ďalšej číslice, ale okamžite zašle doteraz vytočené číslo do VoIP systému.

Číslovací plán univerzitného VoIP systému je 5-miestny, avšak je namapovaný na štandardný číslovací plán (posledný stĺpec tabuľky).

Pri volaní z univerzitného telefónu je možné použiť oba spôsoby číslovania.

Pri volaní do univerzity z iných VoIP systémov je nutné použiť štandardný číslovací plán (avšak externý VoIP systém musí podporovať Enum), alebo zadať číslo v tvare SIP URI, tj. sip:xxxxx@uniba.sk.