Straty a nálezy

Predmety nájdené v priestoroch školy sa odovzdávajú na Študijné oddelenie, kde je možné ich v úradných hodinách vyzdvihnúť.


Našiel sa mobilný telefón a USB kľúč.

Našiel sa zväzok kľúčov.

 

Úradné hodiny počas semestra:

Pondelok:  13:00 – 15:00

Utorok:      9:00 – 11:30

Streda:      9:00 – 11:30

Štvrtok:     9:00 – 11:30

Piatok:       9:00 – 11:30

Úradné hodiny počas leta (júl, august):

Pondelok až štvrtok od 9:00 do 11:30 hod.

tel. č.: 02/50 117 146

mail: studijnefpharm.uniba.sk