Dištančné štátne skúšky

Oznam o konaní dištančnej štátnej skúšky a zverejnenie prepojenia na audio-prenos


Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti: 
"vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón" 

Začiatok:
od 08:00
Komisia č. 1Komisia č. 2Komisia č. 3
Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo 
17. 05. 2021predseda:
doc. T. Tesař
predseda:
doc. M. Lukáč
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
Kliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzu
18. 05. 2021predseda:
doc. T. Tesař
predseda:
doc. M. Lukáč
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
Kliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzu
19. 05. 2021predseda:
doc. T. Tesař
predseda:
doc. M. Lukáč
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
Kliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzu
20. 05. 2021predseda:
doc. T. Tesař
predseda:
doc. M. Lukáč
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
Kliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzu
21. 05. 2021predseda:
doc. T. Tesař
predseda:
doc. M. Lukáč
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
Kliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzuKliknutím sa pripojíte na schôdzu
Magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo 
24. 05. 2021predseda:
doc. T. Tesař
Kliknutím sa pripojíte na schôdzu

 

 

Oznam o konaní dištančnej obhajoby záverečnej práce a zverejnenie prepojenia na audio-prenos

 

Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti: 
"vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón" 

 

Dištančné obhajoby záverečných prác prebiehajú v spoločných komisiách pre študijné programy:

Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku (FA
 Magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku (FAA)

- štátna skúška z predmetu Obhajoba diplomovej práce

25.5.2021

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, FA, 08:40

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra chemickej teórie liečiv, FA, 09:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra farmaceutickej chémie, FA, 08:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra organizácie a riadenia farmácie, FA, 08:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra farmakológie a toxikológie, FA (1), 08:30

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra farmakológie a toxikológie, FA (2), 08:30

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

26.5.2021

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, FA, 08:40

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra fyzikálnej chémie liečiv, FA, 09:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra farmaceutickej chémie, FA, 08:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, FA, 09:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra organizácie a riadenia farmácie, FA, 08:30

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra farmakológie a toxikológie, FA, 08:30

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

27.5.2021

Katedra galenickej farmácie, FA, 08:30

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra farmakognózie a botaniky, FA, 09:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

28.5.2021

Katedra farmakognózie a botaniky, FA, FAA, 09:00

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi

Katedra farmakológie a toxikológie, FAA, 08:30

Kliknutím sa pripojíte k schôdzi