Výsledky prijímacieho konania bez Národnej porovnávacej skúšky

Výsledky prijímacieho konania bez Národnej porovnávacej skúšky na magisterský študijný program FARMÁCIA

Zoznam prijatých uchádzačov k 20. marcu 2024 je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

*Pridelené kódy jednotlivých uchádzačov sú Evidenčné čísla podanej prihlášky na vysokoškolské štúdium uchádzača.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača, väčšinou je to klávesová skratka Ctrl+F.

Kód uchádzača* Študijný program Prog. kód
8 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
11 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
12 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
18 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
19 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
20 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
22 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
30 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
32 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
34 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
42 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
48 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
49 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
51 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
53 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
55 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
56 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
58 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
62 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
64 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
65 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
67 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
69 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
71 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
72 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
75 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
76 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
78 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
80 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
83 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
84 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
87 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
88 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
90 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
91 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
92 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
94 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
95 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
97 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
98 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
99 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
101 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
102 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
106 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
109 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
112 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
114 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
117 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
119 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
120 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
122 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
123 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
125 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
127 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
129 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
130 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
132 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
134 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
135 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
136 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
139 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
140 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
141 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
142 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
143 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
145 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
146 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
147 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
148 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
149 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
151 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
153 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
154 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
155 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
157 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
158 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
159 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
161 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
162 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
163 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
164 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
165 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
166 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
168 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
169 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
170 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
171 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
172 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
173 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
177 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
178 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
184 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
188 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
189 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
190 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
192 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
195 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
196 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
199 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
200 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
205 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
206 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
207 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
209 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
210 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
215 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
220 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
221 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
222 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
223 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
225 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
226 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
227 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
228 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
229 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
230 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
232 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
233 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
234 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
235 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
238 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
239 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
240 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
243 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
244 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
245 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
246 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
250 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
251 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
252 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
253 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
254 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
255 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
258 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
259 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
261 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
262 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
263 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
264 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
268 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
270 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
271 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
273 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
274 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
276 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
277 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
281 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
283 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
284 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
285 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
291 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
292 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
293 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
294 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
295 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
296 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
297 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
300 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
301 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
302 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
304 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
305 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
306 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
310 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
311 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
312 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
313 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
316 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
317 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
318 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
319 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
321 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
322 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
323 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
324 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
325 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
326 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
328 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
330 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
331 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
332 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
333 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
335 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
336 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
338 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
339 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
340 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
341 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
342 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
343 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
346 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
347 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
348 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
349 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
350 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
351 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
352 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
353 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
354 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
355 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
356 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
357 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
358 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
362 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
364 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
369 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
371 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
373 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
374 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
376 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
377 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
379 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
380 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
381 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
382 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
383 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
384 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
386 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
388 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
389 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
390 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
391 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
393 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
397 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
398 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
399 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
400 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
401 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
402 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
404 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
406 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
408 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
411 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
412 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
414 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
415 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
416 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
418 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
419 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
420 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
421 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
424 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
425 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
426 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
428 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
429 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
432 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
433 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
434 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
437 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
439 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
440 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
441 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
442 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
443 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
444 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
450 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
452 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
453 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
454 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
455 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
459 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
461 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
462 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
463 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
464 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
465 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
466 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
467 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
468 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
469 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
470 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
473 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
474 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
475 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
476 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
478 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
480 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
481 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
482 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
483 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
484 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
485 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
487 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
491 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
494 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
495 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
496 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
497 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
498 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
501 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
502 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
503 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
504 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
505 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
506 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
507 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
508 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
510 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
511 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
514 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
515 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
517 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
518 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
521 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
522 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
524 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
529 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
530 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
531 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
532 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
533 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
535 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
537 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
538 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
540 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
541 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
542 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
543 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
545 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
546 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
547 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
551 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
554 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
555 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
557 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
559 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
560 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
561 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
563 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
566 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
567 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
568 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
569 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
570 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
571 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
572 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
573 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
574 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
575 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
577 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
581 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
585 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
586 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
587 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
591 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
593 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
594 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
599 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
602 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
603 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
605 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
606 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
607 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
609 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
610 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
611 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
612 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
614 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
615 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
616 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
617 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
620 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
622 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
625 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
626 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
628 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
631 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
638 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
640 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
642 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
643 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
646 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
651 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
653 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
654 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
656 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
659 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
661 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
662 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
664 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
665 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
669 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
675 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
676 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
685 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
687 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
689 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
694 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA
702 Farmácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský I.II. st., denná forma) FA

Výsledky prijímacieho konania bez Národnej porovnávacej skúšky na bakalársky študijný program ZDP

Zoznam prijatých uchádzačov k 20. marcu 2024 je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

*Pridelené kódy jednotlivých uchádzačov sú Evidenčné čísla podanej prihlášky na vysokoškolské štúdium uchádzača.

Kód uchádzača* Študijný program Prog. kód
257 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
260 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
290 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
486 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
523 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
578 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP
595 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) ZDP