Ubytovanie

Ubytovanie v akademickom roku 2020/2021

Ubytovací proces - AKTUALITY

Milí študenti,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti termín 31.5.2020, dokedy je potrebné dodanie podkladov k prideleniu bodov za mimoškolskú činnosť, na účely podávania žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2020/2021. Potvrdenie budeme akceptovať v  podobe papierovej, zaslanej poštou (na adresu študijného oddelenia), ale aj v elektronickej, zaslanej v prílohe, v čitateľnej verzii na e-mailovú adresu ubytovacieho referenta (lendvayovafpharm.uniba.sk).

Body sa prideľujú v zmysle vnútorného predpisu  č. 1/2017 Smernice dekana FaF UK v Bratislave.

Dokladovanie mimoškolskej činnosti sa netýka novoprijatých študentov, ale len pokračujúcich .

Ďakujeme

Referenti pre ubytovanie - FaF UK: 

Mgr. Adriana Lendvayová

e-mail:  lendvayova@fpharm.uniba.sk            

tel.: 02/501 17 145

 

zástup v prípade neprítomnosti: 

Mgr. Michaela Belešová

e-mail:  belesova@fpharm.uniba.sk           

tel.: 02/501 17 142, 146