Ubytovanie

Ubytovanie v akademickom roku 2018/2019

Ubytovací proces

Dôležité termíny:     

- do 15.6.2018  - dodanie podkladov  k prideleniu bodov za mimoškolskú činnosť na študijné oddelenie fakulty (čl. 6 vnútorného predpisu č. 1/2017 Smernice dekana FaF UK v Bratislave)

- od 10.7.2018 do 20.7.2018 - podávanie žiadostí o pridelenie ubytovania, výhradne elektronicky cez E-ubytovanie

- od 31.7.2018 do 4.8.2018 - postupný výber izieb podľa jednotlivých skupín

(Manuál pre výber izby tu)

• od 31. 07. (od 16:00) do 04. 08. 2018 (do 15:59:59) - výber izby pre pokračujúcich študentov 1. časť

• od 01. 08. (od 16:00) do 04. 08. 2018 (do 15:59:59) - výber izby pre pokračujúcich študentov 2. časť

• od 02. 08. (od 16:00) do 04. 08. 2018 (do 15:59:59) - výber izby pre pokračujúcich študentov 3. časť 

• od 03. 08. (od 16:00) do 04. 08. 2018 (do 15:59:59) - výber izby pre prijatých uchádzačov 

• od 06.08.2018 16:00:00 do 07.08.2018 15:59:59 - sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar v poradovníkoch 

Dôležité informácie:   

Pred podaním žiadosti odporúčame naštudovať si Sprievodcu ubytovacím procesom.

V prípade technických problémov s elektronickým systémom, kontaktujte Centrum podpory informačných technológií (CePIT). Tel. číslo, aktuálne výpadky a informácie tu .

Otázky týkajúce sa procesnej stránky ubytovania, adresujte referentovi zodpovednému za ubytovanie na FaF UK.

Ak si nie ste istí, kam svoju otázku smerovať, obráťte sa na CePIT.

 

Kontakt pre Farmaceutickú fakultu UK 

Referent pre ubytovanie:

Mgr. Adriana Lendvayová

e-mail:  lendvayova@fpharm.uniba.sk            

tel.: 02/501 17 145

 

zástup v prípade neprítomnosti: 

Mgr. Michaela Belešová

e-mail:  belesova@fpharm.uniba.sk           

tel.: 02/501 17 142, 146