Ubytovanie

Ubytovanie v akademickom roku 2021/2022 - INFORMÁCIE BUDÚ AKTUALIZOVANÉ

 

Ubytovací proces - AKTUALITY, TERMÍNY, INFORMÁCIE

AKTUALITY

Žiadosť o ubytovanie bolo možné podať od pondelka 20.7.2020 do 27.7.2020.

Následne ak ste si nezadali, alebo Vám systém neumožnil zadať stabilizáciu, si bolo potrebné od 4.8.2020 do 8.8.2020 vybrať konkrétnu izbu.  

Aj v tomto roku bol spustený trenažér. Ďakujeme, že ste využili túto možnosť, čím ste si nielen vyskúšali výber izieb v predstihu, ale zároveň pomohli vykonať záťažový test, aby následný výber izieb v ostrej prevádzke dopadol čo najlepšie.

Od 10.8.2020 16:00:00 do 11.8.2020 15:59:59 bola sprístupnená neobsadená kapacita po posune čiar. 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

·      do 31.5.2020dodanie podkladov k prideleniu bodov za mimoškolskú činnosť na študijné oddelenie fakulty (čl. 6 vnútorného predpisu č. 1/2017 Smernice dekana FaF UK v Bratislave)

·      od 20.7.2020 16:00:00 do 27.7.2020 23:59:59 – podávanie žiadostí o pridelenie ubytovania, výhradne elektronicky cez E-ubytovanie

·      do 27.7.2020 – prijatí uchádzači – povinnosť uhradiť preddavok na kauciu, možnosť vziať žiadosť späť a požiadať o vrátenie preddavku na kauciu

·      do 3.8.2020 – oznámenie vyhodnotenia námietok, zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov, notifikácia o nemožnosti stabilizácie izby, kapacitný test – trenažér ubytovania

·      od 4.8.2020 16:00:00 do 8.8.2020 15:59:59 – postupný výber izieb podľa jednotlivých skupín, návod na výber izby nájdete tu

·      od 4.8.2020 do 8.8.2020výber izby pre pokračujúcich študentov 1. časť

·      od 5.8.2020 do 8.8.2020  – výber izby pre pokračujúcich študentov 2. časť

·      od 6.8.2020 do 8.8.2020 –  výber izby pre pokračujúcich študentov 3. časť

·      od 7.8.2020 do 8.8.2020výber izby pre prijatých uchádzačov

·      od 10.8.2020 16:00:00 do 11.8.2020 15:59:59 – sprístupnenie neobsadenej kapacity - posun čiar

·      18.8.2020odoslanie vyrozumení žiadateľom

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Pred podaním žiadosti odporúčame naštudovať si Sprievodcu ubytovacím procesom.

Informácie nájdete priebežne aj na našom facebooku.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ubytovania, či technických problémov s elektronickým systémom, kontaktujte Centrum podpory informačných technológií (CePIT). Tel.číslo, aktuálne výpadky a informácie nájdete tu .

Informovanie blízkych osôb žiadateľov o pridelenie ubytovania na UK pri komunikácii s Centrom podpory informačných technológií:

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytovať akékoľvek informácie o ubytovaní fyzických osôb, resp. žiadateľov o pridelenie ubytovania a následne ubytovaných, ak osoby dosiahli plnú spôsobilosť na právne úkony – plnoletosť. Ak je zastupovanie týchto osôb nevyhnutné, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo od dotknutej fyzickej osoby, resp. plnoletého žiadateľa o pridelenie ubytovania alebo ubytovaného. Vzor dokumentu je prístupný na webovej stránke www.uniba.sk/oou, pričom pre urýchlenie procesov jeho spracovania môže byť úradne overené plnomocenstvo zaslané elektronicky na dpo@uniba.sk (zastupovanie je však podmienené doručením originálu plnomocenstva na adresu: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika). V prípade, ak ste držiteľ preukazu ŤZP s nárokom na asistenciu, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo na spracovanie údajov o vašom želanom spolubývajúcom. Ak chcete plnomocenstvo riešiť osobne, obráťte sa na CePIT, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Ak Vás CePIT nasmeruje na referenta pre Farmaceutickú fakultu, kontaktujte nás:

Študijné oddelenie FaF UK: 

e-mail:  studijne@fpharm.uniba.sk            

tel.: 02/501 17 146