Ubytovanie

Ubytovanie v akademickom roku 2019/2020

Ubytovací proces

Dôležité termíny:     

do 14.6.2019  - dodanie podkladov  k prideleniu bodov za mimoškolskú činnosť na študijné oddelenie fakulty (čl. 6 vnútorného predpisu č. 1/2017 Smernice dekana FaF UK v Bratislave)

od 10.7.2019 (od 16:00) do 19.7.2019 (do 23:59) podávanie žiadostí o pridelenie ubytovania, výhradne elektronicky cez E-ubytovanie

do 19.7.2019 - povinnosť úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi

od 29.7.2019 (od 16:00) do 02.08.2019 (do 15:59) postupný výber izieb podľa jednotlivých skupín

od 29.7.2019 (od 16:00) výber izby pre pokračujúcich študentov 1. časť

od 30.07.2019 (od 16:00) - výber izby pre pokračujúcich študentov 2. časť

od 31.07.2019 (od 16:00) - výber izby pre pokračujúcich študentov 3. časť 

od 01.08.2019 (od 16:00) - výber izby pre prijatých uchádzačov 

od 05.08.2019 (od 16:00) do 06.08.2019 (do 15:59) - sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar v poradovníkoch 

13.08.2019 odoslanie vyrozumení žiadateľom 

Dôležité informácie:  

Pred podaním žiadosti odporúčame naštudovať si Sprievodcu ubytovacím procesom.

Informácie nájdete aj na našom facebooku.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ubytovania, či technických problémov s elektronickým systémom, kontaktujte Centrum podpory informačných technológií (CePIT). Tel. číslo, aktuálne výpadky a informácie tu .

Ak Vás CePIT nasmeruje na referenta pre Farmaceutickú fakultu, kontaktujte nás: 

Referenti pre ubytovanie - FaF UK:

Mgr. Adriana Lendvayová

e-mail:  lendvayova@fpharm.uniba.sk            

tel.: 02/501 17 145

 

zástup v prípade neprítomnosti: 

Mgr. Michaela Belešová

e-mail:  belesova@fpharm.uniba.sk           

tel.: 02/501 17 142, 146