Náhradné/opravné obhajoby záverečných prác

Katedra chemickej teórie liečiv


15. 08. 2022 12.31 hod.

24. august 2022, K216, 11.00 hod.