Náhradné/opravné obhajoby záverečných prác

Katedra fyzikálnej chémie liečiv


15. 08. 2022 12.29 hod.

24. augusta 2022, Sieň dekana, 09.30 hod.