Náhradné/opravné obhajoby záverečných prác

Katedra farmakológie a toxikológie


15. 08. 2022 12.27 hod.

23. augusta 2022, K19, 8.30 hod.