Náhradné/opravné obhajoby záverečných prác

Katedra galenickej farmácie


15. 08. 2022 12.26 hod.

16. augusta 2022, Sieň dekana, 09.00 hod