Náhradné/opravné obhajoby záverečných prác

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie


15. 08. 2022 12.25 hod.

16. augusta 2022, Sieň dekana, 10.00 hod.