Náhradné/opravné obhajoby záverečných prác

Katedra organizácie a riadenia farmácie


15. 08. 2022 12.17 hod.

15. augusta 2022, K110, 10.00 hod.