Liečivé, aromatické a koreninové rastliny

Medzinárodná vedecká konferencia: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny

4. medzinárodná vedecká konferencia:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny
24. odborný seminár s medzinárodnou účasťou:
Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín
3. sympózium o liečivých rastlinách a prírodných liečivách

11. – 13. máj 2022
Smolenický zámok, Slovenská republika

TEMATICKÉ ZAMERANIE: 

  • Ekobiológia liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR)
  • Biodiverzita, genetické zdroje LAKR, ich ochrana a zachovávanie
  • Farmakognózia a fytochémia
  • Pestovanie LAKR a ich priemyselné spracovanie
  • Kvalita a produkty z LAKR
  • Využitie LAKR v ľudovom liečiteľstve a tradičnej medicíne

PROGRAM KONFERENCIE (PDF)

 

Korešpondencia:

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava, Slovensko
E-mail: iscmasp2020gmail.com 

Pozvánka