Členovia Akademického senátu FaF UK

Zoznam členov Akademického senátu FaF UK

 

PREDSEDNÍCTVO AKADEMICKÉHO SENÁTUasfpharm.uniba.sk
Predseda akademického senátuMgr. Michal Hanko, PhD.
Predseda zamestnaneckej časti ASPharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.
Predseda študentskej časti ASMgr. Dominika Nádaská
Tajomník akademického senátudoc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

 

 

Členovia zamestnaneckej časti

zkasfpharm.uniba.sk

  
Mgr. Michal Hanko, PhD.KFANFmichal.hankofpharm.uniba.sk 
Mgr. Lukáš Hubčík, PhD.KFCHLlukas.hubcikuniba.sk
doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.KFCHLmarcela.chovancovauniba.sk
PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.KFTkilianovafpharm.uniba.sk 
Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.KTVŠludvigfpharm.uniba.sk
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.KFChmalikfpharm.uniba.sk
PharmDr. Katarína Maráková, PhD.KFANFmarakovafpharm.uniba.sk 
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.KBMBLoblozinskyfpharm.uniba.sk
doc. Ing. Martin Pisárčik, PhD.KCHTLpisarcikfpharm.uniba.sk
Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.KJnicola.sipekiovauniba.sk 
PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.KGFsimunkovafpharm.uniba.sk
PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.KGFspaglovafpharm.uniba.sk 
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD. MBA MPH MSc (HTA)KORFtesarfpharm.uniba.sk 
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.KFBjaroslav.tothuniba.sk 

Členovia študentskej časti

skasfpharm.uniba.sk akad. rok 2023/2024
Ing. PharmDr. Lukáš Kerti  2. roč. (PhD.)
Lucia Malysová 2. roč. (Mgr.)
Mgr. Dominika Nádaská 1. roč. (PhD.)
Tereza Patková 2. roč. (Mgr.)
Eliška Sabová 4. roč. (Mgr.)
Tomáš Sádecký 4. roč. (Mgr.)
Nikolas Zúbek 4. roč. (Mgr.)