Členovia Akademického senátu FaF UK

Zoznam členov Akademického senátu FaF UK (volebné obdobie 2018 – 2022)

 

PREDSEDNÍCTVO AKADEMICKÉHO SENÁTUasfpharm.uniba.sk
Predseda akademického senátuRNDr. František Bilka, PhD.
Predseda zamestnaneckej časti ASdoc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
Predseda študentskej časti ASMgr. Emil Babiak
Tajomník akademického senátudoc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

 

 

Členovia zamestnaneckej časti

zkasfpharm.uniba.sk

 

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

KBMBLbalazovafpharm.uniba.sk 

RNDr. František Bilka, PhD.

KBMBL

bilkafpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

KFB

fialovafpharm.uniba.sk

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

KFChL

gallovafpharm.uniba.sk

PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.

KFT

kilianovafpharm.uniba.sk 

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

KORF

lehockafpharm.uniba.sk

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

KTVŠ

ludvigfpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

KFCh

malikfpharm.uniba.sk

RNDr. Roman Mikláš, PhD. KChTLmiklasfpharm.uniba.sk 

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

KFB

nagyfpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

KBMBL

oblozinskyfpharm.uniba.sk

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

KGF

simunkovafpharm.uniba.sk

Ing. Anton ŤažkýKFANFtazkyfpharm.uniba.sk
PaedDr. Viera Žufková, PhD.KJzufkovafpharm.uniba.sk

Členovia študentskej časti (od 28. 04. 2021)

skasfpharm.uniba.sk akad. rok 2020/2021
Kristína Tothová 3. roč. (Mgr.)
Ivana Stašová 3. roč. (Mgr.)
Veronika Smoleňová 4. roč. (Mgr.)
Denis Filin 3. roč. (Mgr.)
Dominika Nádaská 3. roč. (Mgr.)
Mgr. Emil Babiak 5. roč. (Mgr.)
Kristína Hrušková 3. roč. (Mgr.)