Členovia Akademického senátu FaF UK

Zoznam členov Akademického senátu FaF UK

 

PREDSEDNÍCTVO AKADEMICKÉHO SENÁTUasfpharm.uniba.sk
Predseda akademického senátuMgr. Michal Hanko, PhD.
Predseda zamestnaneckej časti ASPharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.
Predseda študentskej časti ASMgr. Dominika Nádaská
Tajomník akademického senátudoc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

 

 

Členovia zamestnaneckej časti

zkasfpharm.uniba.sk

 

 

Mgr. Michal Hanko, PhD.

KFANF

michal.hankofpharm.uniba.sk 

Mgr. Lukáš Hubčík, PhD.

KFCHLlukas.hubcikuniba.sk
doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.KFCHLmarcela.chovancovauniba.sk

PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.

KFT

kilianovafpharm.uniba.sk 

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

KTVŠ

ludvigfpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

KFCh

malikfpharm.uniba.sk

PharmDr. Katarína Maráková, PhD.KFANFmarakovafpharm.uniba.sk 
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.KBMBLoblozinskyfpharm.uniba.sk

doc. Ing. Martin Pisárčik, PhD.

KCHTL

pisarcikfpharm.uniba.sk

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.KJnicola.sipekiovauniba.sk 

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

KGF

simunkovafpharm.uniba.sk

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.KGFspaglovafpharm.uniba.sk 
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD. MBA MPH MSc (HTA)KORFtesarfpharm.uniba.sk 
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.KFBjaroslav.tothuniba.sk 

Členovia študentskej časti

skasfpharm.uniba.sk akad. rok 2022/2023
Ing. PharmDr. Lukáš Kerti  1. roč. (PhD.)
Lucia Malysová 1. roč. (Mgr.)
Mgr. Dominika Nádaská 5. roč. (Mgr.)
Tereza Patková 1. roč. (Mgr.)
Eliška Sabová 3. roč. (Mgr.)
Tomáš Sádecký 3. roč. (Mgr.)
Nikolas Zúbek 3. roč. (Mgr.)