Členovia Akademického senátu FaF UK

Zoznam členov Akademického senátu FaF UK (volebné obdobie 2018 – 2022)

 

PREDSEDNÍCTVO AKADEMICKÉHO SENÁTUasfpharm.uniba.sk
Predseda akademického senátuRNDr. František Bilka, PhD.
Predseda zamestnaneckej časti ASdoc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
Predseda študentskej časti ASAdam Kováčik
Tajomník akademického senátudoc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

 

 

Členovia zamestnaneckej časti

zkasfpharm.uniba.sk

 

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

KBMBLbalazovafpharm.uniba.sk 

RNDr. František Bilka, PhD.

KBMBL

bilkafpharm.uniba.sk

PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

KFB

fialovafpharm.uniba.sk

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

KFChL

gallovafpharm.uniba.sk

PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.

KFT

kilianovafpharm.uniba.sk 

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

KORF

lehockafpharm.uniba.sk

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

KTVŠ

ludvigfpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

KChTLlukacfpharm.uniba.sk 

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

KFCh

malikfpharm.uniba.sk

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

KFB

nagyfpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

KBMBL

oblozinskyfpharm.uniba.sk

doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD. 

KJozabalovafpharm.uniba.sk 

RNDr. Alexandra Planková, PhD.

KFANF

plankovafpharm.uniba.sk 
PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.KGF

simunkovafpharm.uniba.sk 

Členovia študentskej časti (od 23. 04. 2019)

skasfpharm.uniba.sk

akad. rok 2020/2021

Laura Adamkovičová 5. roč. (Mgr.)

Emil Babiak

5. roč. (Mgr.)
Mgr. Ema Balažová 

1. roč. (PhD. / KBMBL)

Mgr. Michal Hanko

4. roč. (PhD. / KFANF)

Adam Kováčik 

5. roč. (Mgr.)

Mgr. Janka Leskovská 3. roč. (PhD. / KChTL)

(neobsadené)