Voľné pracovné miesta

07.08.2023 - Voľné pracovné miesto – samostatný knihovník - Ústredná knižnica FaF UK

Miesto práce
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta,
Ústredná knižnica, Kalinčiakova 8, Bratislava

Termín nástupu
dohodou

Pozícia:
samostatný knihovník (vhodné aj pre absolventov)

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto)
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Mzdové podmienky
od 1.022 EUR/mesiac do 1.226 EUR/mesiac, v závislosti od dosiahnutej praxe, v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Náplň práce

  • evidencia publikačnej činnosti doktorandov a zamestnancov fakulty;
  • spracovanie citačných rešerší, evidencia citácií a metodika tvorby vedeckých identifikátorov pre publikujúcich autorov;
  • práca s faktúrami a objednávkami v systéme SAP;

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, resp. II. stupňa; vítaní sú absolventi informačných štúdií so zameraním na knižničnú a informačnú vedu.

Požadované znalosti
práca s PC na pokročilej úrovni (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ECDL vítaný), vítaná skúsenosť s prácou v knižnično-informačnom systéme, aktívna znalosť anglického jazyka.

Osobnostné predpoklady
spoľahlivosť, precíznosť, samostatnosť, komunikatívnosť, cit pre tímovú spoluprácu, flexibilita a organizačné schopnosti, ochota vzdelávať sa.

Zamestnanecké výhody, benefity
polročne vyplácané odmeny, 5 dní dovolenky nad rámec ZP, stravovanie zabezpečené formou príspevku (poskytované aj za dni čerpania dovolenky). Ponúkame príjemné pracovné prostredie v zrekonštruovanej modernej akademickej knižnici, podporu ďalšieho odborného vzdelávania, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie, finančná odmena pri pracovných a životných výročiach.

Informácie o výberovom konaní
Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem o túto pracovnú pozíciu. Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov na túto pozíciu. Svoje životopisy a referencie zasielajte na: personalnefpharm.uniba.sk 

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text:
"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

Doručenie dokladov v elektronickej forme na e-mailovú adresu fakulty: personalnefpharm.uniba.sk 

alebo písomne na adresu:
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Referát pre ľudské zdroje
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava
http://www.fpharm.uniba.sk 

07.08.2023 - Voľné pracovné miesto - farmaceut/ka (Univerzitná lekáreň FaF UK v Bratislave)

Miesto práce – Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty v Bratislave, Ružinovská 12A, 821 01 Bratislava

Druh pracovného pomeru – plný úväzok

Nástup do pracovného pomeru - dohodou

Ponúkaný plat (brutto) – v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z., v závislosti od dosiahnutej praxe a vzdelania

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním – vysokoškolské vzdelanie

Vzdelanie v odbore – farmácia

Náplň práce – zabezpečovanie nepretržitej prevádzky Univerzitnej lekárne, expedovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na lekársky predpis alebo poukaz, retaxácia receptov a poukazov, podieľanie sa na odbornej praxi študentov magisterského programu. Príprava širokého spektra individuálne pripravovaných liekov.

Zamestnanecké výhody, benefity – 35 hodinový pracovný týždeň, 5 dní dovolenky nad rámec ZP, stravovanie zabezpečené formou gastrolístkov/príspevku (poskytované aj za dni čerpania dovolenky), podpora sústavného vzdelávania.

Informácie o výberovom konaní – Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem o túto pracovnú pozíciu. Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov na túto pozíciu.

Svoje životopisy a referencie zasielajte na: personalnefpharm.uniba.sk

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text:

"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

07.08.2023 - Voľné pracovné miesto – laborant/ka (Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie)

Miesto práce
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Odbojárov 10, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Nástup do pracovného pomeru
dohodou

Ponúkaný plat (brutto)
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredné odborné vzdelanie s maturitou

Vzdelanie v odbore
farmaceutickom, zdravotníckom, potravinárskom, veterinárnom alebo chemickom

Náplň práce
technická príprava praktických cvičení, zabezpečenie chodu praktických cvičení pre študentov magisterského a bakalárskeho programu, podieľanie sa na vedecko-výskumnej a technickej práci katedry, spracovávanie prvotných záznamov o dosiahnutých výsledkoch.

Zamestnanecké výhody, benefity
5 dní dovolenky nad rámec ZP, stravovanie zabezpečené formou gastrolístkov/príspevku (poskytované aj za dni čerpania dovolenky).

Informácie o výberovom konaní
Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem o túto pracovnú pozíciu. Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov na túto pozíciu. Svoje životopisy a referencie zasielajte na: personalnefpharm.uniba.sk

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text:
"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

07.08.2023 - Voľné pracovné miesto VŠ učiteľa - odborného asistenta na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

Miesto práce - Odbojárov 10, Bratislava

Druh pracovného pomeru - plný úväzok

Termín nástupu – január-február 2022

Ponúkaný plat (brutto) - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Náplň práce - Zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (najmä v oblasti analytickej chémie – chemická a inštrumentálna analýza) s možnosťou kvalifikačného rastu.

Požadované doklady – štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore, – doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa - vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

  • ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii farmácia, analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
  • dosiahnuté PhD. príp. prebiehajúce doktorandské štúdium v odbore/špecializácii analytická chémia, farmaceutická chémia alebo príbuznom odbore/špecializácii (FaFUK, PriFUK, STU,...),
  • spektrálne metódy, najmä hmotnostná spektrometria, ale aj UV-VIS, fluorescenčná spektrometria, IR), chromatografické separačné metódy (HPLC, UHPLC), a ich kombinácie (LC-MS a i.) teoretické aj praktické zručnosti z uvedených oblastí nutné),

- počítačové znalosti, softvér (U)HPLC, MS/MS, UV-VIS, FD, IR,

- znalosť anglického jazyka.

Doručenie dokladov

v elektronickej forme na e-mailovú adresu fakulty:

alebo písomne na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave Referát pre ľudské zdroje

Ulica odbojárov 10

832 32 Bratislava

http://www.fpharm.uniba.sk

Na základe doručených dokladov a miery plnenia požadovaných kritérií budú oslovení vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Pre bližšie informácie o pracovnom mieste a termíne pohovoru kontaktujte prosím:

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.,

mikusfpharm.uniba.sk,

02/50117110

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text:

"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

07.08.2023 - Voľné pracovné miesto odborného asistenta na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

Miesto práce - Odbojárov 10, Bratislava

Druh pracovného pomeru - plný úväzok

Termín nástupu – 2021

Náplň práce - zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (príprava a analýza nových potenciálnych farmák, klinická analýza, farmaceutická analýza, analytické metódy (elektrochemické senzory, elektroforéza, chromatografia, hmotnostná spektrometria)) s možnosťou kvalifikačného rastu.

Požadované doklady 
– štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
– doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti. 
Doručenie dokladov v elektronickej forme na e-mailovú adresu fakulty: 

tffpharm.uniba.sk a v kópii na mikusfpharm.uniba.sk 

alebo písomne na adresu:
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave  
Referát pre ľudské zdroje  
Ulica odbojárov 10  
832 32 Bratislava  
http://www.fpharm.uniba.sk 

Na základe doručených dokladov a miery plnenia požadovaných kritérií budú oslovení vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Pre bližšie informácie o pracovnom mieste a termíne pohovoru kontaktujte prosím:
 prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD., mikusfpharm.uniba.sk, 02/50117110

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text: 
"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
-
vysokoškolské II. stupňa
- vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore
-
ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii chémia (prírodné a technické vedy), farmácia a lekárske vedy alebo v príbuznom odbore
- ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa - PhD. v odbore/špecializácii farmaceutická chémia, organická chémia, anorganická chémia, analytická chémia, biochémia, jadrová chémia alebo v príbuznom odbore,
- prípadne bez PhD s tým, že PhD v internej alebo externej forme sa zrealizuje priamo na pracovisku 
- znalosť odbornej angličtiny (chémia) vítaná
- publikačná činnosť v odbore výhodou.