Obhajoby PhD. - oznamy

25.6.2024 o 11:00 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Adriány Čelkovej

25.6.2024 o 11:00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Adriány Čelkovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia, s miestom konania FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava (Sieň dekana, č.d. 39).

Téma práce: Štúdium štruktúry a vlastností lipidových mezofáz pre prenos liečiv

Pozvánka

25.6.2024 o 11:00 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Michaely Garlík Matuškovej

25.6.2024 o 11:00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Michaely Garlík Matuškovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia, s miestom konania FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava (Sieň vedeckej rady, č.d. 36).

Téma práce: Analýza potenciálnych biomarkerov zápalových ochorení modernými separačnými metódami

Pozvánka

25.6.2024 o 9:00 hod Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Niny Královič

25.6.2024 o 9:00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Niny Královič, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia, s miestom konania FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava (Sieň dekana, č.d. 39).

Téma práce: Vplyv zloženia modelových systémov pľúcneho surfaktantu na ich fyzikálno-chemické vlastnosti

Pozvánka

25.6.2024 o 9:00 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Ivany Čižmárovej

25.6.2024 o 9:00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Ivany Čižmárovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia, s miestom konania FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava (Sieň vedeckej rady, č.d. 36).

Téma práce: Kapilárna elektroforéza v terapeutickom monitorovaní liečiv

Pozvánka

24.6.2024 o 11:00 hod Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petry Chaľovej

24.6.2024 o 11:00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petry Chaľovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia, s miestom konania FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava (Sieň vedeckej rady, č.d. 36).

Téma práce: Pokročilé analytické metódy v monitorovaní potenciálnych onkomarkerov

Pozvánka

24.6.2024 o 9:00 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Mária Markuliaka

24.6.2024 o 9:00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Mária Markuliaka, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia, s miestom konania FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava (Sieň dekana, č.d. 39).

Téma práce: Syntéza nových biologicky aktívnych fosfániových solí odvodených od prírodných zlúčenín

Pozvánka

24.6.2024 o 9:00 hod Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kristiána Slíža

24.6.2024 o 9:00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kristiána Slíža, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia, s miestom konania FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava (Sieň vedeckej rady, č.d. 36).

Téma práce: Analytické štúdium biologicky aktívnych látok o farmaceutických a biologických systémoch vo vzťahu k toxikológii a antidopingu: SARMs a klenbuterol

Pozvánka