Obhajoby PhD. - oznamy

23.8.2022 o 14.30 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Róberta Čendulu

Dňa 23. augusta 2022 o 14.30 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Róberta Čendulu, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmakológia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Regulácia zásobami kontrolovaného vtoku vápnika v patofyziológii myokardu

Pozvánka(pdf)

23.8.2022 o 12.30 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Zuzany Romanovej

Dňa 23. augusta 2022 o 12.30 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Zuzany Romanovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe klinická farmácia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Stres, psychika a účinky liečiv

Pozvánka(pdf)

23.8.2022 o 10.00 hod Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kataríny Želinskej

Dňa 23. augusta 2022 o 10.00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kataríny Želinskej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Interaction of model membranes with surfactants and antimicrobial peptides. (Interakcia modelových membrán s tenzidmi  a antimikrobiálnymi peptidmi.)

Pozvánka: (pdf)

30.6.2022 o 13.00 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Kamily Chomaničovej

Dňa 30. júna 2022 o 13.00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Kamily Chomaničovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Analytické hodnotenie liečiv a ich formulácii používaných v liečbe zlyhávajúceho srdca

Pozvánka: (pdf)

30.6.2022 o 11.00 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Márie Pecháčovej

Dňa 30. júna 2022 o 11.00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Márie Pecháčovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Príprava, hodnotenie fyzikálno-chemických vlastností a biologických účinkov hybridných zlúčenín obsahujúcich arylkarbamoyloxylový a 4-aryl-/4-acylpiperazín-1-ylový fragment

Pozvánka: (pdf)

30.6.2022 o 9.00 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Evy Salanci

Dňa 30. júna 2022 o 9.00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Evy Salanci, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmaceutická chémia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Štúdium vlastností micelizácie katiónových tenzidov typu fenylkarbamátov vo vodnom roztoku

Pozvánka: (pdf)

28.6.2022 o 10.00 hod Obhajoba dizertačnej práce MUDr. PharmDr. Zuzany Javorovej-Rihovej

Dňa 28. júna 2022 o 10.00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce MUDr. PharmDr. Zuzany Javorovej-Rihovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmakológia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Modifikácia chronickej medikácie v perioperačnom období

Pozvánka: (pdf)

22.6.2022 o 13.00 hod Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Martiny Čiernej

Dňa 22. júna 2022 o 13.00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce Mgr. Martiny Čiernej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmakognózia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Mikročastice a pelety v násobnej liekovej forme s obsahom syntetických a prírodných excipientov

Pozvánka: (pdf)

13.4.2022 o 10.30 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Borisa Dudíka

Dňa 13. apríla 2022 o 10.30 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Borisa Dudíka, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmakológia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Selekcia potenciálne terapeuticky účinných probiotických laktobacilov a štúdium ich interakcie s eukaryotickými bunkami

Pozvánka: (pdf)

13.4.2022 o 9.00 hod Obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Margaréty Marušákovej

Dňa 13. apríla 2022 o 9.00 hod sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutoční obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Margaréty Marušákovej, v študijnom odbore farmácia, v študijnom programe farmakológia. Miesto a spôsob konania: Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, sieň vedeckej rady FaF UK, č.d. 36, prezenčne.

Téma práce: Farmakologická modulácia expresie génov regulujúcich metabolizmus glukózy a lipidov pri metabolickom syndróme

Pozvánka: (pdf)