Obhajoby PhD. - oznamy

Momentálne nie sú na FaF UK plánované žiadne obhajoby dizertačných prác.