Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

Mgr. Branislav Horváth, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Laboratórium nukleárnej a magnetickej rezonancie
vedecký a výskumný pracovník Centrálneho laboratória NMR FaF UK
Telefón
02/501 17 299
Miestnosť
S35/O (Ul. odbojárov 10, suterén)
Publikačná činnosť