Biológia (Bc.)

Všeobecné informácie
Sylaby predmetu - prednášky, cvičenia
Informačný list predmetu

 

Zimný semester 2018/2019

Sylaby prednášok, sylaby cvičení

 

Prednášky na stiahnutie:
Úvod, História, Cytológia, Chemické zloženie 1, Chemické zloženie 2, Jadro - štruktúra/funkcia, Biokomunikácia, Molekulárna genetika, Génová expresia, Mikrobiológia a virológia,Zobrazovacie metodiky, Záver,

Podklady k cvičeniam na stiahnutie:
Trvalé preparáty orgánov, Chemické zloženie, Bunkový cyklus - mitóza, Elektroforéza, Kmeňové bunky, Genetické príklady

Témy ku skúške: zoznam tém (otázky na skúšku)