Klinická farmakológia a farmakoterapia (Mgr.)

Všeobecné informácie

Klinická farmakológia a farmakoterapia 1 - Sylaby predmetu - prednášky a semináre

Klinická farmakológia a farmakoterapia 2 - Sylaby predmetu - prednáškysemináre

 

Letný semester 2017/2018 - aktuálne informácie

Klinická farmakológia a farmakoterapia 2 (Mgr.)

Sylaby prednášok - klinická farmakológia, prednášky - farmakoterapia, sylaby seminárov, podmienky k absolvovaniu seminárov

Materiály k seminárom - Postup k vypracovaniu zverejnených kazuistík, Vzorové vypracovanie kazuistiky, Kazuistiky k seminárom

 

ŠTUDENTI SÚ POVINNÍ SA VOPRED PRIPRAVIŤ NA RIEŠENIE KAZUISTIKY K PRÍSLUŠNEJ TÉME.