Klinická farmakológia a farmakoterapia (Mgr.)

Všeobecné informácie

Klinická farmakológia a farmakoterapia 1 - Sylaby predmetu - prednášky a semináre

Klinická farmakológia a farmakoterapia 2 - Sylaby predmetu - prednáškysemináre

 

Letný semester 2018/2019 - aktuálne informácie

Klinická farmakológia a farmakoterapia 2 (Mgr.)

Sylaby prednášok - klinická farmakológia, prednášky farmakoterapia, sylaby seminárov, podmienky pre absolvovanie predmetu

 

Materiály k seminárom - postup k vypracovaniu zverejnených kazuistík, vzorové vypracovanie kazuistiky, kazuistiky k seminárom, kazuistiky ku skúške 

 

ŠTUDENTI SÚ POVINNÍ SA VOPRED PRIPRAVIŤ NA RIEŠENIE KAZUISTIKY K PRÍSLUŠNEJ TÉME.