Skúšobné komisie náhradných/opravných štátnych skúšok

Oznam o konaní náhradného/opravného termínu štátnych skúšok

Oznamujeme študentom dátum konania náhradného/opravného termínu štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia v akademickom roku 2023/2024.

Opravný/náhradný termín štátnej skúšky sa bude konať dňa 21. marca 2024 od 8.00 h v budove Univerzity Komenského, Farmaceutickej fakulty na Ulici odbojárov 10.


Komisia č. 2

21.03. 2024

Sieň vedeckej rady

 

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. – predsedníčka 

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.

 

 

 

Komisia č. 3

21.03. 2024

OSM1

 

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. - predsedníčka

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

 

 


Náhradníci:

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

doc. Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

 

 

V Bratislave  06. 02. 2024