Skúšobné komisie náhradných/opravných štátnych skúšok

Oznam o konaní náhradného/opravného termínu štátnych skúšok

Oznamujeme študentom dátum konania náhradného/opravného termínu štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia v akademickom roku 202/2023.

Opravný/náhradný termín štátnej skúšky sa bude konať dňa 31. marca 2023 od 8.00 h v budove Univerzity Komenského, Farmaceutickej fakulty na Ulici odbojárov 10.


Komisia č. 1

31.03. 2023

OSM2

 

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. - predseda

doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

doc. Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

 

 

Komisia č. 2

31.03. 2023

OSM1

 

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. - predsedníčka

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

 

 

Komisia č. 3

31.03. 2023

Sieň Vedeckej rady

 

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. – predsedníčka

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

doc. Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

 

 

Komisia č. 4

31.03. 2023

Sieň dekana

 

prof. Ing. Milan Nagy, CSc. - predseda

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

 


Náhradníci:

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

 

V Bratislave  06. 02. 2023